Cargohopper Utrecht - PV-systeem

Cargohopper Utrecht rijdt sinds 18 augustus 2009 op zonne-energie. De stad Utrecht heeft daarmee een absolute primeur in Nederland. De installatie is zo uitgelegd, dat Cargohopper onder normale omstandigheden tijdens zijn rit net zo veel verbruikt als hij aan zonne-energie kan opwekken. Het zonne-energie project is een pilot die gesteund wordt door de provincie Utrecht.

De installatie is zo ontwikkeld dat Cargohopper tijdens de dagelijkse distributie van goederen voldoende zonne-energie opwekt om in de eigen energie behoefte te voorzien. In de eerste 2 weken zijn zo'n 440 zendingen op eigen kracht afgeleverd in Utrecht zonder een stekker in het stopcontact te steken. In deze 2 weken bedraagt het aantal afgelegde kilometers meer dan 265 en het aantal effectieve rijuren ca. 60 uur.

De cargohopper is een distributiesysteem waarbij de zendingen voor de binnenstad niet meer met bestelauto’s en kleine trucks de stad in worden gereden maar centraal worden aangeleverd op het industrieterrein Lage Weide aan de A2. Daar worden de goederen in de vroege morgenuren in minicontainers doorgeladen die met 10 tegelijk op een truck met citytrailer naar het nieuw betrokken overslagpunt (OP) aan de rand van de Utrechtse milieuzone vervoerd worden. Vandaar gaan de minicontainers op de Cargohopper die de zendingen elektrisch verder de binnenstad in rolt tot hun eindbestemming. Bijzonder is verder dat Cargohoppen, afgezien van een innovatiesubsidie voor onderzoek, verder niet gesubsidieerd wordt.